Gruntowna modernizacja budynku CK
2010-08-19 14:39:07

Centrum Kulturalne w Przemyśl informuje o otrzymaniu dofinansowania w wysokości 2 726 032,41 zł (tj. 85 % wartości ogólnej) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 na projekt pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”, którego całkowity koszt wynosi 3 207 096,96 zł.

Sukces jest tym większy, gdyż wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich był jednym z nielicznych, a najprawdopodobniej jedynym, napisanym wyłącznie przez wnioskodawcę, bo Centrum Kulturalne nie korzystało z żadnej pomocy zewnętrznej firmy przy jego sporządzaniu oraz procedurze składania. Przy tak dużej konkurencji sukces aplikacyjny CK jest rzeczą wyjątkową i zazwyczaj niespotykaną.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dobie dzisiejszych oczekiwań, potrzeb i wymagań społeczeństwa niezbędne jest posiadanie odpowiedniej infrastruktury technicznej do realizacji zadań statutowych instytucji kultury, czyli podtrzymywania i rozbudzania aktywności społeczno-kulturalnej samorządów lokalnych, społeczności, instytucji i stowarzyszeń oraz umożliwiania rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności w zespołach artystycznych i klubach. Dlatego właśnie zaspokojenie potrzeb społecznych jest główną przesłanką do realizacji projektu pod nazwą „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”, który zwiększając potencjał Centrum Kulturalnego w Przemyślu jako wojewódzkiej instytucji kultury przyczyni w głównej mierze do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju kultury województwa podkarpackiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wykonanie zadania remontowo-inwestycyjnego obejmującego poprawę bazy lokalowej i wyposażenia Centrum Kulturalnego, odnowę i ochronę ponad 100-letniego budynku wpisanego do rejestru zabytków, udostępnienie budynku jak i oferty programowej Centrum Kulturalnego dla osób niepełnosprawnych oraz poprzez poprawę wydajności energetycznej budynku.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały projekt podzielony jest na dwie części. I część zrealizowana w latach 2007-2008 obejmowała wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przystosowania sali widowiskowej w Centrum Kulturalnym do wymogów techniczno-funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych i co istotne, projekt zakłada dostęp dla osób niepełnosprawnych do sali widowiskowej zarazem w charakterze widzów jak i artystów. Ponadto przeprowadzono remont, modernizację i inwestycje w sali widowiskowej obejmujące m.in.: wykonanie nowej podłogi, dostawę i montaż foteli teatralnych, dostawę i montaż urządzeń nagłaśniających i oświetlenia scenicznego, remont pomieszczeń merytorycznych, administracyjnych i technicznych, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt I części wyniósł około 860 000 zł.

II część została etapowana po dokonaniu analizy przez zespół ekspertów i co warte podkreślenia całość opracowania została zrealizowana zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną i po konsultacjach, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników, zabytkowy charakter obiektu oraz zakładane cele przez inwestora.
II część projektu rozpocznie się od przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych. W tym celu został opracowany projekt przewidujący ciąg komunikacyjny dla osób niepełnosprawnych od ulicy Dworskiego do sali widowiskowej i na scenę oraz do zaprojektowanej łazienki dla tychże osób. W ciągu komunikacyjnym zostały zaprojektowane także trzy dźwigi dla osób niepełnosprawnych.
Etap II obejmuje wymianę i remont instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan, p.poż., wentylacji grawitacyjnej, do uzyskania energii odnawialnej i monitoringu zewnętrznego z  24-godzinnym nagrywaniem.
Natomiast etap III przewiduje modernizację sceny i zaplecza scenicznego, czyli wymianę całej konstrukcji drewnianej na metalową, wzmocnienie ściany tylnej wraz z usztywnieniem elementów dźwigających wystrój sceny oraz remont zaplecza technicznego, garderób i sanitariatów, a także zakup wyposażenia.
W IV etapie wykonane zostaną izolacje pionowe i poziome ścian budynku, zaś modernizacja pomieszczeń piwnic, czyli salki klubowej i teatralnej, garderoby, galerii i toalet to etap V.
W etapie VI zagospodarowane zostanie poddasze, dzięki czemu pozyskane zostaną pomieszczenia biurowe i pracowania plastyczna z odpowiednim wyposażeniem.
Ostatni etap - VII - to już prace na zewnątrz budynku – wymiana pokrycia dachu na blachę tytanowo-cynkową i montaż 10 kolektorów słonecznych, remont elewacji od ul. Konarskiego i Dworskiego polegający na uzupełnieniu ubytków, oczyszczeniu i malowaniu, docieplenie ścian od strony podwórza, wykonanie schodów ewakuacyjnych, kutego ogrodzenia, nawierzchni parkingu i zieleni. Po tym etapie budynek Centrum Kulturalnego stanie się kolejnym w Przemyślu pięknie iluminowanym gmachem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki tak szeroko zakrojonym inwestycjom w Centrum Kulturalnym, region przemyski województwa podkarpackiego zwiększy swój potencjał techniczno-organizacyjny w sferze kultury, a także nastąpi wzrost aktywności społecznej poprzez stworzenie dodatkowej, profesjonalnie przygotowanej przestrzeni do działań merytorycznych instytucji. Przełoży się to na działalność w ujęciu regionalnym - budując większe możliwości oddziaływania na głównych partnerów CK - gminy i ich instytucje kultury. Projekt zwiększając potencjał, atrakcyjność i możliwości Centrum Kulturalnego będzie skutkował nowymi formami pracy (działaniami, akcjami, projektami) na polu szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

 

 

Czytano: 15186 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
"
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]